Norm Kadro Düzeltme Çizelgelerinin (EK 5) gönderilmesi